Logo

Referenser

Här ser ni ett axblock av våra kunder och arbeten vi utfört under åren.


Arla
Carlsberg
Etec
Falkenberg
Fmw
Glesys
Greif
ltn
phbygg
saab
skanska
Systeminstallation
timars

Information & nyheter

Falkenberg Strandbad

Tage & Söner skall utföra utbyggnad av Falkenberg Strandbad´s spa avdelning och här skall vi utföra elinstallationerna.

Kv Krusbäret, Halmstad

Tillsammans med Serneke AB skall vi bygga 72st smålägenheter i kvarteret Krusbäret i Halmstad.

Skärmad container

Tillsammans med Timars Svets & Smide AB skall vi bygga en skärmad labratoriecontainer åt Emicon

Riksbyggen Falkenbergshus 6

Vi skall utföra stigarbyte och renovering av elanläggningen i lägenheterna i samband med att värmesystemet byts ut.

Carlsberg Sverige AB, Nytt ställverk

Vi byter ut ställverk T5 på Carlsberg i Falkenberg

Ombyggnad av Fanan 47, Halmstad

Vi tackar MTA Bygg AB för förtroendet för att utföra el, tele och data installationerna.

Kontakt

Falkenbergs Elinstallation AB

Kvekatorpsvägen 23
311 32 Falkenberg

Tel 0346-71 82 50
E-mail: info@falkenbergsel.se
E-mail order: order@falkenbergsel.se
Kreera web&design